Propozycja, by w ustawie medialnej znalazła się dziennikarska klauzula sumienia, jest dość ryzykowna; zapisy w tej sprawie już istnieją w prawie prasowym; problem jest raczej w ich nierespektowaniu – oceniają medioznawcy.