Po wielu latach niewoli nastąpił przełom i dwudziestolecie międzywojenne. Później rozpoczęła się kolejna wojna i nasza ojczyzna trafiła pod skrzydła komunistów. Teraz ponownie możemy cieszyć się wolnością. Młodzież z dwóch krajów – Polski i Litwy – podjęła współpracę, by promować tę wielką wartość i pokazać, jak z niej można korzystać w ciekawy sposób.