Radio Zet zawiesiło funkcjonowanie placówki w Paryżu, a w Londynie w sierpniu zmieni korespondenta.