Rada Etyki Mediów wyraziła dezaprobatę wobec opublikowania w „Super Expressie” z 20 kwietnia br. policyjnych zdjęć Haliny B., zwanej Inką, skazanej za pomoc w zabójstwie byłego ministra sportu Jacka Dębskiego.