Zadaniem mediów publicznych nie będzie już promowanie integracji europejskiej, a oceną jakości programów radiowych i telewizyjnych zajmie się nie jedna, ale kilkanaście rad programowych – to dwie z nielicznych zmian, jakie wprowadzono do projektu ustawy medialnej.