Nic w naszym świecie – świecie ludzi – nie jest jednoznaczne. Wszystko, w tym architektura, ukształtowane jest kulturowo. Żyjemy w świecie zaaranżowanym i interpretowanym przez człowieka. Oto moje osobiste doświadczenie nieskończoności.