Senacka komisja kultury rekomenduje Senatowi odrzucenie sprawozdania z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2008 r. Komisja opowiedziała się za odrzuceniem dokumentu na wniosek PO, o przyjęcie sprawozdania wnioskowało zaś PiS.