Czy warto być optymistą? Z prof. Wiesławem Łukaszewskim – psychologiem, wykładowcą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – rozmawia Gabriela Pewińska