16 maja, w Warszawie, odbędzie się Społeczny Rajd Rowerowy, organizowany przez Fundację Synapsis. Celem jest promocja wiedzy na temat autyzmu i uzmysłowienie wyłączenia społecznego osób z autyzmem. Rajd organizowany jest już po raz trzeci.