Pracownicy Axel Springer Polska otrzymują bezpłatnie mniejszą niż dotychczas liczbę egzemplarzy gazet i czasopism tego wydawcy. To element planu oszczędnościowego.