Miecze, szable polskie i pałasze pruskie, noże myśliwskie, kordelasy i sztylety tym w wolnych chwilach zajmuje się Marek Warzycki. Nie podziwianiem – wytwarzaniem.