Podręczniki do marketingu radzą słabości firmy zamieniać w atuty. Tą drogą idą najwyraźniej krakowskie restauracje, zrywając z magistracką linią promocji miasta i zastępując ją własną – pod hasłem "Welkome in Cracov, city of orginal cusin".