Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny szef polskiego rządu po II wojnie światowej, został Człowiekiem 20- lecia „Gazety Wyborczej”.