Słonie w Tajlandii należą do dziesięciu najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt.
Utworzono tam kilka Ośrodków Ochrony Słoni ze szpitalem oraz szkołą, w której młode słonie przechodzą tradycyjny trening. Wspólnie z Thadee postanowiliśmy zaprezentować jak w nich żyją.