Od lipca 2007 roku do lipca 2008 roku należące do News Corporation brytyjskie wydawnictwo Times Newspapers zanotowało 51,3 mln funtów straty.