Utworzenie jednej dyrekcji dla wszystkich kanałów tematycznych planuje Telewizja Polska w ramach restrukturyzacji.