Około 130 tys. zł z darowizn wpłynęło na konto Fundacji Tygodnika Powszechnego (posiada 47 proc. udziałów w spółce Tygodnik Powszechny, wydającej ”Tygodnik Powszechny”).