Wacław Tylawski został p.o. dyrektorem Agencji Produkcji Telewizyjnej w Telewizji Polskiej.