Kijowski cmentarz Bajkowa to największa nekropolia w mieście, związana nie tylko z historią stolicy, ale i całej Ukrainy. Dni wspominania zmarłych (26 kwietnia – 9 maja 2009).