W przyszłym roku Radio Vox FM rozpocznie nadawanie programu w Olsztynie.