Kiedy Bóg rozdawał narodom ziemię, Gruzini nie chcieli czekać w kolejce. Usiedli pod drzewem i rozpoczęli ucztę. Po jej zakończeniu okazało się, że cała ziemia jest już rozdzielona. Co więc Bóg zaproponował Gruzinom? "Zamieszkacie ze mną w raju" – miał wtedy powiedzieć.