Broker FM wprowadził letnią ofertę, w ramach której domy mediowe przy zamawianiu kampanii otrzymują 10 proc. spotów więcej.