Była jedną z męczennic w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Żyła w Rzymie, prawdopodobnie na przełomie III i IV wieku. Jak głosi legenda, zginęła, mając zaledwie 12 lat, broniąc dziewictwa, które ślubowała Chrystusowi. Pochowano ją w rzymskich katakumbach przy Via Nomentana. Już w IV wieku wystawiono tam kościół Santa Agnese fuori le Mura (św. Agnieszki za Murami). Przy bazylice wzniesiono Mauzoleum Santa Costanza – córki cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego.