"Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę” – Jan Paweł II. Być może nic ciekawego w mojej małej Ojczyźnie nie ma, ale chociaż wiosna jak widać – jest…