19 czerwca ukaże się pierwszy numer dwumiesięcznika „Moda Polska”, poświęconego polskim markom. Projekt pisma na zlecenie wydawcy, którym jest Fundacja Polskie Marki, realizuje Polska Grupa Mediowa SA.