Grzegorz Hajdarowicz, właściciel Wydawnictwa „Przekrój”, finalizuje transakcję kupna większościowego pakietu udziałów AWR „Wprost”.