Nastrój towarzyszący procesowi tworzenia i nauki, możliwość poniesienia klęski i wyjątkowość zadowolenia, jakie to doświadczenie daje to argumenty przemawiające na korzyść takiego właśnie prezentu.