Młódź płci obojga mamy podobno uświadomioną, nikt już nie wierzy w prokreacyjną funkcję bocianów ani zagonków kapusty, a ciało i seksualność przestały być tematem tabu.