W otoczeniu Borów Dolnośląskich, na brzegu Kwisy, znajduje się piękna rezydencja w stylu renesansowym. Zniszczona i doszczętnie rozgrabiona w okresie powojennym, dzięki staraniom miłośników starych budowli doprowadzona do dawnej świetności.