W St-Triphon dawno temu spotkałem kapłana prawosławnego. Opowiedział mi o kościele zapomnianym. Postanowiłem odnaleźć ten kościół.