O zorganizowanie „okrągłego stołu medialnego” w związku z niejasną przyszłością mediów publicznych i ich pogłębiającym się kryzysem zwrócili się do prezydenta i premiera przedstawiciele Związku Pracodawców Mediów Publicznych.